Formación académica

DOCTORADO: Doctorado en Matemáticas (1978), Northwestern University, Evanston, Illinois, EU (1979).

Tesis de doctorado: "An accessory-parameter determination of a regular boundary point of Teichmüller space".